www.runeman.se

Sol-vindenergi Lite om PC Kinaresan Att cykla el-hybrid Om mig FotoalbumJag har några års erfarenhet från arbete på en IT-avdelning. Några av de lärdomar som mitt växande datorintresse har givit mig försöker jag att förmedla på denna sida.

Gratis elektricitet till sommarstället ligger mig också varmt om hjärtat. Nåja, det krävs en del investeringar. Men mitt behov av el kommer inte att vara så stort. Och när investeringarna väl är gjorda och systemet är intrimmat kommer jag att kunna njuta av fungerande elektricitet med 0 kronor i förbrukningsavgift och 0 kronor i abonnemangskostnad.
Jag ställer alla investeringskostnader i relation till vad det skulle kosta att dra fram el till stugan + abonnemangskostnad + förbrukningsavgift.

Jag berättar också lite om min Kina-resa 2009.

Sub oranges.and.sunshine.swe